องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอกุมภวาปี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรายงานการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนทำโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง ปี 2566 และติดตามความคืบหน้าการเปิดภาคเรียน   1/ 2566 ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมวลภาพกิจกรรม