ประกาศโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบ 05 องค์การโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบ 05 องค์การโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบ 05 องค์การโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 downloads)