ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) (14 downloads)