วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน ส่งมอบบ้านปันน้ำใจ  เพื่อน้องผู้ยากไร้ หลังที่ 19  กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ให้แก่ เด็กหญิงสุภัสรา  อุณาศรี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายกเทศบาลตำบลหนองหว้า ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีรับมอบบ้าน
การสร้างบ้านในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท จาก สพป.อุดรธานี เขต 2 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า ได้ระดมทุนการก่อสร้างบ้านโดยมีผู้มีจิตศรัทธาใน    การร่วมสร้างบ้าน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองหว้า ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 52,600 บาท ทั้งนี้ งบประมาณในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 92,600 บาท