เทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิด เทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร ได้กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,300 คน
ทั้งนี้ คณะวิทยากรพี่เลี้ยงและ คณะครูโรงเรียนบ้านเซียบ โรงเรียนบ้านกุดจิก โรงเรียนบ้านท่าสัง สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย