สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566  ดร.ศุภชัย โถบำรุง พร้อมด้วย นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามัคคีในหน่วยงาน          ณ ลานกิจกรรมอาคารร่วมพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2