สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ผ่านรูปแบบ Online

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับการคัดเลือกสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ผ่านรูปแบบ Online โดยมีคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี  เขต 2