แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

แนวทางการดำเนินตามนโยบายฯ 2559 (37 downloads)

แนวทางการดำเนิน ฯ 2560 (28 downloads)

แนวทางการดำเนิน-พ.ศ.-2561 (58 downloads)