สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (395 downloads)

สาขาวิชาเอกปฐมวัย (175 downloads)

สาขาวิชาเอกภาษาไทย (103 downloads)

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (299 downloads) (แก้ไข)

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (122 downloads)

สาขาวิชาเอกพลศึกษา (218 downloads)

สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (352 downloads)

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (171 downloads)

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (192 downloads)