สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (420 downloads)

สาขาวิชาเอกปฐมวัย (193 downloads)

สาขาวิชาเอกภาษาไทย (118 downloads)

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (326 downloads) (แก้ไข)

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (134 downloads)

สาขาวิชาเอกพลศึกษา (233 downloads)

สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (383 downloads)

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (192 downloads)

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (207 downloads)