สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (404 downloads)

สาขาวิชาเอกปฐมวัย (183 downloads)

สาขาวิชาเอกภาษาไทย (106 downloads)

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (314 downloads) (แก้ไข)

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (126 downloads)

สาขาวิชาเอกพลศึกษา (224 downloads)

สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (374 downloads)

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (173 downloads)

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (197 downloads)