สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกาศสภาพอัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการย้ายตำแหน่งครูสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒

ประกาศสภาพอัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอก (421 downloads)
ตำแหน่งว่าง (501 downloads)
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู (607 downloads)