สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกาศสภาพอัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการย้ายตำแหน่งครูสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒

ประกาศสภาพอัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอก (310 downloads)
ตำแหน่งว่าง (395 downloads)
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู (467 downloads)