การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ระบบ CCT

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ระบบ CCT ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ มีครูผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ จำนวน 172 คน เข้ารับการอบรม โดยวิทยากรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดและโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2