ประชุมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดยมี  ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายอดิศร  โยธะชัย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2