สพป.อุดรธานี เขต 2 รับโล่รางวัล ตราสัญลักษณ์ G – GREEN ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ“สำนักงานสีเขียว (GREEN Office)” ประจำปี 2565 เข้าร่วมงานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – GREEN  ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล

ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ (GREEN Office)” ประจำปี 2565 และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (G ทองแดง) จากจำนวนสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 128 แห่ง ทั่วประเทศ