อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ความรู้ด้านวินัยในการออมและการเงิน

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิรยุทธ ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ความรู้ด้านวินัยในการออมและการเงิน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวสุภาพร นามรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิไทยเครดิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสร้างวินัยในการออมและการเงิน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2