การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิรยุทธ ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2