งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยมี นายพัฒนา ศรีโบราณ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี