ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุม ผ่าน รูปแบบ Application ZOOM Cloud Meetings จากห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2