องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนและการขับเคลื่อน ( Farm School) และการขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในโครงการกอง โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี