โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่ (13 downloads)