นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ให้โอวาทในการปฏิบัติงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561