สพป.อุดรธานี เขต 2 แจ้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่าง(เพิ่มเติม) ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลัง ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานที่ดังกล่าวได้ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่างฯ (แจ้งโรงเรียน) (251 downloads)