โรงเรียนบ้านกุดขนวนมีความประสงค์นจะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดขนวน (12 downloads)