ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอดิศร โยธะชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เครดิตภาพ/ นายสุริยศาสตร์ โคตรแสนเมือง นักวิชาการศึกษา