เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย และ กพด.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยคณะ ได้ไปเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย และ กพด. ของ ผช.รมว.ศธ. (14 พ.ย. 61) ณ โรงเรียนบ้านม่วงดง อ.โนนสะอาด และบ้านสงเปลือยดงสามสิบ อ.กุมภวาปี