การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2