การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคำกุงประชานุกูล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอดิศร โยธะชัย และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคำกุงประชานุกูล ในการนี้ นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำกุงประชานุกูล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกรรมการประเมิน และคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี