การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน  พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ และนายสมาน บุญจะนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565