มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัล เกียรติบัตร ผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” จากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5 /2565 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2