การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง PA

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยาย เสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง PA โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัย และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2