การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นายปลูก  พรมรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัย นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการประกอบด้วย นายทองบาง  แถนสีแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนายปัญญาพิพัฒษ์  บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ