การประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางฐิตินันท์ อุปการ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัยรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2  คณะกรรมการประกอบด้วย นายไมยมิตร ป้องวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) และดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1