ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัย และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด รับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2