มอบรางวัลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานดีเด่น สพป.อุดรธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มอบมอบรางวัลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น สพป.อุดรธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมอาคารรวมพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2