ประกาศมาตรการป้องกันในการทุจริตการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน, พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ