สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16)

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16) ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564  จำนวน 19 ราย ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายสุรชัย ไผ่ตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี  ได้พบปะและให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2