การประชุม ติดตาม การดำเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (รอบที่ 3)

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ติดตาม การดำเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (รอบที่ 3) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านรูปแบบ ZOOM