ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการย้ายตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการย้ายตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2