ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใส ให้แผ่นดิน”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใส ให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน  ณ บริเวณด้านหลังศาลาประชาคมชุมชนบ้านโพนทอง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี