ประชุมขับเคลื่อน 8 จุดเน้นตามนโยบาย โครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน 8 จุดเน้น ตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2