ประชุมคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับสพท.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ สพท.
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2