องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอกุมภวาปี นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 3 เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี