การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนสำหรับและแอดมินโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนสำหรับและแอดมินโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบระบบ CCT และแอดมินประจำโรงเรียน  จำนวน  121  คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2