ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 /2565 โดยมี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2