การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( Learning Loss Recovery ) ผ่านรูปแบบ ZOOM

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( Learning Loss Recovery ) โดยมี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการ “เตรียมความพร้อมปรับสู่การเรียนรู้” ผ่านรูปแบบ Application ZOOM Cloud Meetings