อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มอำเภอวังสามหมอ ศรีธาตุ หนองแสง และประจักษ์ศิลาปาคม ด้วยระบบทางไกล โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2