ประกาศแก้ไขกำหนดการในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อจ้างครูอัตราจ้างระดับปฐมวัยให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประกาศแก้ไขกำหนดการสอบคัดเลิอกลูกจ้างฯ