การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรง (ปัจจุบัน) ตำแหน่งครู (คศ.1,2) ที่ประสงค์ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ คศ.2,3 ทั้งแบบเปลี่ยนผ่าน ว17+วPA และ ว21+วPA ในรูปแบบออนไลน์  ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม