ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ผ่าน Application ZOOM

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ผ่าน Application  ZOOM  Could Meetings เพื่อวางแผนการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2