การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายณัฐชา ทัศนิยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ในการนี้ นายชูชัย อุดมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านทมป่าข่า สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2