พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU ) การดำเนินงานการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กับ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กับ โรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2